Omkategoriseringen af de små landbrug er stadig konkurrenceforvridende

- og √łdel√¶ggende for livet p√• landet.

I f√łlge medierne er politikerne p√• tilbagetog i sagen om kategorisering af de sm√• landbrug.
Hvad der konkret skal √¶ndres er stadig uklart, men m√•ske vil overgangsordningen fratage ejer lidt mindre r√•deret end f√łrst foresl√•et og s√• vil politikerne etablere en ny kategori...nemlig naturejendomme.
Det er ikke præciseret hvad det indebærer i praksis og hvilke modkrav der vil blive stillet.

Politikerne mener √•benbart at s√• er problemet l√łst for de landbrugsejendomme de med de nye vurderinger, gerne vil omklassificere til parcelhuse.

Landbrugsret mener ikke at problemet er tiln√¶rmelsesvist l√łst, for de forsl√•ede √¶ndringer efterlader langt de fleste sm√• landbrug med blandet produktion, i en vanskelig situation, hvor de p√• trods af produktion indenfor lovens rammer, beskattes h√•rdere end deres forpagter eller nabo med samme produktion.

Landbrug er allerede i lovens forstand ogs√• naturgenopretning og dyrkning af en bred vifte af afgr√łder inklusivt opdr√¶t, s√• det eneste rigtige er at klassificere landbrugsjord som landbrugsjord og beskatte den derefter.

Danmark har ikke råd til mere administration, især ikke hvis konsekvensen bliver at de alsidige små landbrugs jord havner i lommen på en kapitalfond eller storbonde.
For det bliver stadigt virkeligheden n√•r de omkategoriserede landbrug v√¶lger politikernes overgangsordning og derefter s√¶lger til en k√łber der skal betale parcelhusskatten og derfor s√¶lger jorden fra.

De små landbrug skal ikke tvinges at konkurrere med de store på Styringssignalets ulige vilkår.
Vilk√•r der desv√¶rre mest at alt minder om plan√łkonomi fra tiden f√łr muren faldt.
Her bestemmes hvilke afgr√łder sm√• ejendomme kan dyrke hvis de forsat vil beskattes som landbrug.
Hvilke andre virksomheder m√• t√•le at blive frataget retten til at v√¶lge hvad de kan producere, og hvem vil kunne overleve det √łkonomisk?

De sm√• landbrug udg√łr med deres anderledes tilgang, en helle for natur og livsstil som bidrager til en balanceret liv p√• landet.

Foreningen Landbrugsret vil ikke have særbehandling på de små landbrug, vi vil have lov til at være der på lige vilkår.

Derfor er vores opfordring at alle forsat klager over omkategoriseringen hvis den fastholdes.

Vores form√•l er at vi f√•r en afklaring p√• om lovgivningen p√• omr√•det, is√¶r den fra EU g√łr det muligt at indf√łre regler der i praksis er konkurrence forvridende, is√¶r fordi de her indf√łres uden erstatning og koster ejer et tab i ejendomsv√¶rdien.

Glæder vi os over at der nu måske er mulighed for at naturejendomme
får mulighed for at slippe for parcelhusskatten?
Det er et skridt i den rigtige retning, men vi minder også om at jord der dyrkes mindre industrielt har et dyreliv der ikke findes på hverken industribrug eller naturejendomme.
Så derfor nok en gang bevar diversitet af enhver art og husk at det er de små landbrug der leverer den store diversitet.

På vegne af Landbrugsret
Lisa Poulsen