Opdateret notat om ny ejendomsbeskatningslov

Historiske Huse skriver (25.04.2023):
Den nye ejendomsbeskatningslov berører alle ejendomstyper og naturligvis også de fredede og
bevaringsværdige. Her er der lighed for loven, om end der er et særlig forhold at iagttage for de ejendomme,
der har grundskyldsfritagelse.

Læs hele notatet her (OBS: PDF)